Posted Leave a comment

Về chúng tôi – TECHZUNChúng tôi cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm Phát triển và bảo trì phần mềm, Phát triển ứng dụng di động, Games, Ứng dụng trên nền Web, Triển khai ERP, Kiểm tra đảm bảo chất lượng, v.v … để phục vụ các lĩnh vực đa dạng như […]

Posted Leave a comment

Dashboard project Ứng dụng thống kê và quản lý nguồn lực trên nền web lớn nhất chúng tôi từng xây dựng. Liên hệ 1 Smart Hospital Ứng dụng đặt phòng khám bệnh trên nền tảng di động. Liên hệ 1 TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI … Chúng tôi luôn sẵn sàng cho mọi […]